top of page

COMPKOREA & KEC 서울경기대리점 - 강 원 콤 프 레 샤

주  소 : 서울특별시 구로구 경인로55길 31 신구로상가 다동 106호 강원기계

             (서울특별시 구로구 구로동 610-8) 

T E L  : 02)2636-8450

F A X  : 02)2671-2083

C  . P  : 010-5356-2083 / 010-5147-4004​

E-Mail : davidkim0930@gmail.com

bottom of page